Zapytanie Ofertowe: „Rozbudowanie i aktualizacja dwóch stron internetowych, produkcja i promocja promocyjnego materiału wideo”

PredictWatch Spółka z o.o. ogłasza konkurs ofert na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego nr 01/10/2019, którego przedmiotem jest usługa „Rozwijanie oprogramowania wspierającego realizację badań ilościowych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozwój zakresu funkcji realizowanych przez aplikację NAŁOGOMETR 2.0 oraz rozwój warstwy GUI aplikacji w wersji na dwa systemy operacyjne – ANDROID i iOS – w ramach Projektu: „PredictWatch: Udoskonalenie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług predykcji i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”,

Treść Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

PredictWatch – Zapytanie Ofertowe 01/10/2019 – Rozwijanie oprogramowania wspierającego realizację badań ilościowych

Rozstrzygnięcie

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 01/10/2019 wpłynęły dwie oferty. Szczegółowe informację przedstawiono w protokole z wyboru oferty, który można pobrać w formacie PDF:

PredictWatch – Protokół z wyboru oferty – Zapytanie Ofertowe nr 01/10/2019

Heading 4

Heading 5
Heading 6
  • lista punktowa
  • lista punktowa
  • lista punktowa
  1. lista numerowana
  2. lista numerowana
  3. lista numerowana

Contact

Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok, POLSKA

KRS 0000633069
NIP 966-21-05-748
REGON 365200740

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: "PredictWatch: Udoskonalenie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług predykcji i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach". Nr umowy o dofinansowanie UDA-POPW.01.01.02-20-0023/17-00.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.