Pionierskie odkrycia naukowe
wspierające Twoją trzeźwość

PredictWatch tworzy innowacyjne, oparte na sztucznej inteligencji aplikacje mobilne, pozwalające na skutecznie przewidywać ryzyko zachowań nałogowych i skutecznie zapobiegać nawrotom w uzależnieniach od substancji i zachowań.

O nas

Około 9% ludzi doświadcza trudności w związku z nadużywaniem lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Tylko 10% z nich ma dostęp do profesjonalnej pomocy i terapii. Spośród tych, którzy rozpoczną terapię około 50% nie kończy jej z powodu trudności z utrzymaniem abstynencji, a 60% do 85% w ciągu roku po zakończeniu terapii wraca do nałogu, co dla setek tysięcy osób kończy się śmiercią.

PredictWatch powstał w 2016 roku jako spółka typu spin-off na bazie dokonań badawczych dr hab. Mateusza Goli oraz Macieja Skorko. Wykorzystując inteligentne zegarki (smartwatch) i smartphony stworzyliśmy skuteczne metody przewidywania wystąpienia i nasilenia zachowań nałogowych, ze skutecznością przekraczającą 85% z wyprzedzeniem sięgającym 48 godzin. Aktualnie rozwijamy tę technologię tworząc aplikacje mobilne wspomagające osoby uzależnione w podjęciu terapii, skutecznym odstawieniu używek (lub ograniczeniu ich negatywnego wpływu na życie) oraz długotrwałe utrzymanie abstynencji.

Pobierz naszą nową aplikację

Nałogometr 2.0 to potężna aplikacja, która korzysta z najskuteczniejszej na świecie technologii przewidywania ryzyka nawrotu - RISK ®

Zespół

Maciej Skorko

Prezes Zarządu

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage

dr hab. Mateusz Gola

Członek Zarządu

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage

Przemysław Socha

CTO / board IT advisor

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage

Blog

Największa skuteczność gromadzenia danych w próbkowaniu codziennego doświadczenia

Dowiedz się więcej

48%

64%

87%

Dowiedz się więcej

Kontakt

Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok, POLSKA

KRS 0000633069
NIP 966-21-05-748
REGON 365200740

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: "PredictWatch: Udoskonalenie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług predykcji i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach". Nr umowy o dofinansowanie UDA-POPW.01.01.02-20-0023/17-00.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Krótki opis projektu: Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.

Wartość projektu: 1 178 470,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 799 170,00 PLN

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej