Zapytanie ofertowe

Kontakt

Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok, POLSKA

KRS 0000633069
NIP 966-21-05-748
REGON 365200740

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: "PredictWatch: Udoskonalenie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług predykcji i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach". Nr umowy o dofinansowanie UDA-POPW.01.01.02-20-0023/17-00.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.