Pionierskie odkrycia naukowe wspierające Twoją trzeźwość

PredictWatch tworzy innowacyjne, oparte na sztucznej inteligencji aplikacje mobilne, pozwalające na skutecznie przewidywać ryzyko zachowań nałogowych i skutecznie zapobiegać nawrotom w uzależnieniach od substancji i zachowań.

O nas

Około 9% ludzi doświadcza trudności w związku z nadużywaniem lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Tylko 10% z nich ma dostęp do profesjonalnej pomocy i terapii. Spośród tych, którzy rozpoczną terapię około 50% nie kończy jej z powodu trudności z utrzymaniem abstynencji, a 60% do 85% w ciągu roku po zakończeniu terapii wraca do nałogu, co dla setek tysięcy osób kończy się śmiercią. PredictWatch powstał w 2016 roku jako spółka typu spin-off na bazie dokonań badawczych dr hab. Mateusza Goli oraz Macieja Skorko. Wykorzystując inteligentne zegarki (smartwatch) i smartphony stworzyliśmy skuteczne metody przewidywania wystąpienia i nasilenia zachowań nałogowych, ze skutecznością przekraczającą 85% z wyprzedzeniem sięgającym 48 godzin . Aktualnie rozwijamy tę technologię tworząc aplikacje mobilne wspomagające osoby uzależnione w podjęciu terapii, skutecznym odstawieniu używek (lub ograniczeniu ich negatywnego wpływu na życie) oraz długotrwałe utrzymanie abstynencji.

Pobierz
naszą nową
aplikację

Nałogometr 2.0 to potężna aplikacja, która korzysta z najskuteczniejszej na świecie technologii przewidywania ryzyka nawrotu – RISK ®

POBIERZ TERAZ

Zespół

Image-1@2x

Maciej Skorko

Prezes Zarządu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Image-2@2x

dr hab. Mateusz Gola

chairman of the board

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Path-1450@2x

Przemysław Socha

CTO / board IT advisor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Największa skuteczność gromadzenia danych w próbkowaniu codziennego doświadczenia

48%

64%

87%

Kontakt

Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok, POLSKA

KRS 0000633069
NIP 966-21-05-748
REGON 365200740

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „PredictWatch: Udoskonalenie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług predykcji i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie UDA-POPW.01.01.02-20-0023/17-00.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Krótki opis projektu: Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.
 
Wartość projektu: 1 178 470,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 799 170,00 PLN
 
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Przewiń do góry