Pionierskie odkrycia naukowe wspierające Twoją trzeźwość

PredictWatch tworzy innowacyjne, oparte na sztucznej inteligencji aplikacje mobilne, pozwalające skutecznie przewidywać ryzyko zachowań nałogowych i skutecznie zapobiegać nawrotom w uzależnieniach od substancji i zachowań.

O nas

Około 9% ludzi doświadcza trudności w związku z nadużywaniem lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Tylko 10% z nich ma dostęp do profesjonalnej pomocy i terapii. Spośród tych, którzy rozpoczną terapię około 50% nie kończy jej z powodu trudności z utrzymaniem abstynencji, a 60% do 85% w ciągu roku po zakończeniu terapii wraca do nałogu, co dla setek tysięcy osób kończy się śmiercią. PredictWatch powstał w 2016 roku jako spółka typu spin-off na bazie dokonań badawczych dr hab. Mateusza Goli oraz Macieja Skorko. Wykorzystując inteligentne zegarki (smartwatch) i smartphony stworzyliśmy skuteczne metody przewidywania wystąpienia i nasilenia zachowań nałogowych, ze skutecznością przekraczającą 85% z wyprzedzeniem sięgającym 48 godzin . Aktualnie rozwijamy tę technologię tworząc aplikacje mobilne wspomagające osoby uzależnione w podjęciu terapii, skutecznym odstawieniu używek (lub ograniczeniu ich negatywnego wpływu na życie) oraz długotrwałe utrzymanie abstynencji.

Pobierz
naszą nową
aplikację

Nałogometr 2.0 to potężna aplikacja, która korzysta z najskuteczniejszej na świecie technologii przewidywania ryzyka nawrotu – RISK ®

POBIERZ TERAZ

Zespół

sokolowski_michal

Michał Sokołowski

Prezes zarządu

Przedsiębiorca z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy dla największych firm z branży finansowej, retail i energetycznej. Ekspert w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w zakresie nowych modeli biznesowych, produktów oraz kanałów sprzedaży i komunikacji z klientem.

Maciek Skorko

Maciej Skorko

Członek zarządu

Naukowiec i przedsiębiorca. Asystent w Instytucie Psychologii PAN, w którym tworzy narzędzia badawcze dla psychologii eksperymentalnej oraz prowadzi badania nad wpływem gier komputerowych na funkcjonowanie poznawcze. Założyciel spółek PredictWatch oraz esportsLAB, która tworzy technologie wspomagające rozwój zawodników esportu.
gola_mateusz

dr hab. Mateusz Gola

Członek zarządu

Psychoterapeuta i neuronaukowiec pomagający osobom uzależnionym poprzez praktykę kliniczną, badania naukowe oraz rozwój nowych technologii. Profesor Instytutu PAN oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych na temat psychologicznych i neuronalnych mechanizmów uzależnień.

Największa skuteczność gromadzenia danych w próbkowaniu codziennego doświadczenia

48%

64%

87%

Kontakt

Upalna 1A lok. 76
15-668 Białystok, POLSKA

KRS 0000633069
NIP 966-21-05-748
REGON 365200740

Działania spółki są finansowane w ramach projektu: „Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, opartych na uczeniu maszynowym metod przewidywania i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach”. Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1051/20-00. 

Krótki opis projektu: Uzależnienia są bardzo istotnym społecznie problemem, dotykającym około 9% społeczeństwa. Co roku z terapii uzależnień korzysta w Polsce około 350 000 osób, w USA 3,1 mln, w UK 627 000. Badania pokazują, że średnio 65% z tych ludzi wraca do uzależnienia w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii. W każdym przypadku nawrót jest dramatem uzależnionego oraz jego bliskich. W wielu przypadkach kończy się śmiercią.
 

Wartość projektu: 8 625 487,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 101 863,76 PLN

 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Scroll to Top